Co je hybridní fotovoltaická elektrárna?

Co je fotovoltaická elektrárna a jak funguje, jsme si popsali v předchozím článku. Co ale znamená pojem hybridní fotovoltaická elektrárna a jaké má výhody? To si vysvětlíme v tomto článku.

Druhy FVE systémů

Síťová (standardní) fotovoltaická elektrárna

Existují 3 druhy fotovoltaických elektráren na výrobu elektřiny ze slunečního záření. Prvním typem je standardní neboli síťová fotovoltaická elektrárna (nese také označení on-grid). Taková elektrárna je zapojena do veřejné distribuční sítě, ale neumožňuje ukládat přebytečně vyrobenou část elektřiny do akumulátorů. V důsledku toho dochází buď ke přímé spotřebě vyprodukované energie v domácnosti, nebo jsou přebytky vyrobené energie zasílány do distribuční sítě. 

V takovém případě, pokud slunce nesvítí a elektrárna energii nevyrábí, se čerpá pro provoz spotřebičů elektřina z distribuční sítě. To je ale značně finančně nevýhodné, jelikož prodejní cena energie je nižší než cena, za jakou vy pak energii nakupujete od distribuční sítě. Proto je lepší raději veškerou energii spotřebovat.

Ostrovní fotovoltaická elektrárna

Druhým typem je takzvaná ostrovní fotovoltaická elektrárna neboli off-grid. Tato elektrárna není vůbec zapojena do distribuční sítě – v případě výpadku proudu ze strany distributora tedy nic neřešíte. Její součástí jsou naopak akumulátory, do kterých ukládá přebytečně vyprodukovanou elektřinu. Proto v případě, že slunce nesvítí, čerpá elektřinu z nich. 

Tento typ se často používá tam, kde není možnost klasického elektrického připojení nebo v místech, kde by bylo elektrické připojení do distribuční sítě velmi nákladné. Výhodou je určitě její soběstačnost a nezávislost, a zároveň jelikož nedochází k připojení do sítě, nepotřebujete k její instalaci souhlas od distributora energie. Naopak ale když nesvítí slunce a baterie se vybijí, přístup k elektřině zkrátka není možný.

Hybridní fotovoltaická elektrárna

Třetím a nejmodernějším typem je takzvaná hybridní fotovoltaická elektrárna. Hybridní elektrárna v sobě spojuje to nejlepší z obou předchozích – je jak zapojená do distribuční sítě, tak má k dispozici akumulátory. Tudíž pokud slunce svítí dostatečně, produkuje elektřinu, kterou můžete využívat na chod domácnosti. Pokud je i přesto elektřiny příliš, ukládá přebytek energie do akumulátorů, ze kterých pak můžete kdykoli čerpat. 

Zároveň pokud nesvítí slunce a akumulátory se vybijí, je tu možnost čerpat elektřinu naopak klasicky z distribuční sítě. Nejste tedy na distribuční síti v případě výpadků elektřiny přímo závislí, ale zároveň máte možnost z ní elektřinu kdykoli využít. To znamená, že se jedná vlastně o ostrovní typ elektrárny, která je ale schopna pracovat v on-grid i off-grid režimu.

Kam hybridní elektrárnu umístit pro nejlepší výsledky?

Hybridní elektrárna se dá umístit na různé střechy, ale i balkóny či třeba fasády. Nejefektivnějším řešením je ovšem umístění na střechu. V takovém případě záleží na typu, sklonu a orientaci střechy, a samozřejmě na celé řadě dalších individuálních faktorů. 

Co se týče sklonu střechy, ideální úhel se udává kolem 35 stupňů. V takovém úhlu totiž dopadá na střechu největší hustota paprsků. Orientace střechy by měla být ideálně na jih či jihozápad, nevadí ale ani vyloženě západ či východ. Akorát se nedoporučuje instalovat panely na střechu s orientací na sever, jelikož tam dopadají sluneční paprsky nejméně. 

Samozřejmostí je i dávat pozor na stínění panelů, například na komíny, budovy či stromy v okolí. To by mohlo vrhat na panely stín a zbytečně tak znemožnit výrobu elektřiny.

Hybridní elektrárna je rozhodně nejekonomičtější řešení umožňující nezávislost na distributorovi energií, a zároveň se jedná o velmi efektivní a inovativní kompromis mezi síťovou a ostrovní elektrárnou. V současné době je rozhodně nejpoužívanější. Navíc při navržení jejího optimálního řešení na míru dosahuje opravdu maximálních výsledků. A investice, v ní vložená, se v budoucnu vrátí.