Tepelné čerpadla not static
Tepelná čerpadla

- značková čerpadla AlphaInnotec
- řešení pro každý rozpočet a požadavek
- velmy tichý chod
- kompletní servisní síť

Fotovoltaika - not static
Fotovoltaika

- řešení pro jednotlivce, družstva i firmy
- dodávka do 3 měsíců od podpisu smlouvy
- nadstandardní záruky a důraz na bezpečnost řešení
- vše na klíč – vyřídíme veškerou administraci i žádosti za vás

previous arrow
next arrow

Rodinné domy

Bytové domy

firmy

Bytové domy

Jaké dotace můžete získat pro fotovoltaické systémy a tepelná čerpadla? MoraviaPower Vám ve spolupráci se společností Optimal Consulting dokáže navrhnout nejlepší řešení pro Vaše potřeby a zároveň zajistit vyplacení všech dostupných dotací. Máme již za sebou několik let úspěšné spolupráce.

Díky spolupráci s firmou Optimal Consulting není zajištění dotací omezeno pouze na fotovoltaické elektrárny, ekomobilitu, přípravu teplé vody a solární ohřev nebo kotle, kamna a tepelná čerpadla. Do Vaší dotační žádosti je možné přidat i další prvky jako je dešťovka – dešťová a odpadní voda, novostavba, zateplení, dotace pro nízkopříjmové domácnosti, stínicí technika, řízené větrání s rekuperací, zelené střechy a využití tepla z odpadní vody.

Balkón doplňují solární panely.

dotace na fotovoltaiku

Dotace až 205 000 Kč

Progresivní koncept nabíjení elektromobilů a domácích nabíjecích stanic poháněných udržitelnou a čistou energií s nulovými emisemi CO2 pro zelené životní prostředí. Nabíjecí bod pro elektromobily v obytné oblasti.

dotace na nabíjecí stanici

Dotace až 30 000 Kč

dotace na tepelná čerpadla

Dotace až 100 000 Kč

Fotovoltaické systémy

Dotace na fotovoltaickou elektrárnu propojenou s distribuční soustavou. Vyrobená elektrická energie se přednostně využívá v bytovém domě. Výše dotace se bude stanovovat jednoduchým způsobem, a to za každý kWp instalovaného výkonu, za každou kWh el. akumulačního systému a každý připojený byt.

Více

Vyrobená elektrická energie z fotovoltaického systému může být využita pro společné prostory bytového domu a v bytových jednotkách, ohřev teplé vody a pro dobíjení elektrických vozidel uživatelů domu

Kdo může žádat

Vlastníci stávajících bytových domů

Společenství vlastníků jednotek stávajících bytových domů

Pověření vlastníci bytových jednotek (kromě novostaveb)

Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

 

Kolik získáte

Za 1 kWp instalovaného výkonu – 15 000 Kč

Za 1 kWh elektrického akumulačního systému – 10 000 Kč

Za připojenou bytovou jednotku k FV systému – 5 000 Kč

 

CHCI DOTACI

Balkón doplňují solární panely.

Kotle, kamna a tepelná čerpadla

Dotace na výměnu neekologických kotlů nižších než je 3. třída a lokálních topidel na pevná paliva, využívaných jako hlavní zdroj tepla, za kotel na biomasu či tepelné čerpadlo. Výše dotace může dosáhnout podle počtu jednotek až na miliony korun.

Více

Dotaci lze získat i na výměnu elektrického vytápění za tepelné čerpadlo

Dotace se vztahuje i na příslušenství a zapojení do otopné soustavy

Kdo může žádat

Vlastníci stávajících bytových domů

Společenství vlastníků bytových jednotek stávajících bytových domů

Pověření vlastníci bytových jednotek

Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Nově mohou o výměnu topidla na pevná paliva žádat i vlastníci bytových jednotek samostatně

Kolik získáte

Výsledná výše dotace závisí na typu zdroje a počtu bytových jednotek napojených na zdroj.

 

Kotel na biomasu vč. akumulační nádrže / se samočinnou dodávkou paliva – 25 000 Kč / b. j.

Lokální zdroj na biomasu se samočinnou dodávkou paliva s teplovodním výměníkem – 35 000 Kč / b. j.

Tepelné čerpadlo pro teplovodní systém vytápění – 30 000 Kč / b. j.

Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch – 18 000 Kč / b. j.

Tepelné čerpadlo pro teplovodní systém vytápění s přípravou teplé vody – 40 000 Kč / b. j.

Napojení na soustavu zásobování teplem – 10 000 Kč / b. j.

Kombinovaná výroba elektřiny a tepla – 30 000 Kč / b. j.

Upozornění: Nelze podpořit opakovanou výměnu zdroje, pokud předchozí podpořená výměna proběhla po 1. lednu 2009

 

CHCI DOTACI

Kotle, kamna a tepelná čerpadla

Dotace na výměnu neekologických kotlů nižší než 3. třídy a lokálních topidel na pevná paliva, využívaných jako hlavní zdroj tepla, za kotel na biomasu či tepelné čerpadlo. Výše dotace může dosáhnout podle počtu jednotek až miliony korun.

Více

Dotaci lze získat i na výměnu elektrického vytápění za tepelné čerpadlo

Na soustavy lokálních topidel na pevná paliva, sloužících společně jako hlavní zdroj tepla pro vytápění

Vztahuje se i na příslušenství a zapojení do otopné soustavy

Kdo může žádat

Vlastníci stávajících rodinných domů

Vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky)

Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Kolik získáte

Kotel na biomasu vč. akumulační nádrže/se samočinnou dodávkou paliva – 80 000 Kč

Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva a celosezónním zásobníkem pelet – 100 000 Kč

Lokální zdroj na biomasu se samočinnou dodávkou paliva – 30 000 Kč

Lokální zdroj na biomasu se samočinnou dodávkou paliva a teplovodním výměníkem – 45 000 Kč

Tepelné čerpadlo s teplovodním systémem vytápění a přípravou teplé vody – 100 000 Kč

Tepelné čerpadlo s teplovodním systémem vytápění bez přípravy teplé vody – 80 000 Kč

Tepelné čerpadlo pro teplovodní systém vytápění s přípravou teplé vody připojené k FV systému – 140 000 Kč

Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch – 60 000 Kč

Napojení na soustavu zásobování teplem – 40 000 Kč

Upozornění: Nelze podpořit opakovanou výměnu zdroje, pokud předchozí podpořená výměna proběhla po 1. lednu 2009

 

CHCI DOTACI

Příprava teplé vody, solární ohřev

Dotace na pořízení a instalaci nového systému na přípravu teplé vody pomocí solárních panelů či tepelného čerpadla. Výše dotace může dosáhnout až na miliony korun.

Více

Podporován je solární termický i fotovoltaický ohřev vody, s volitelnou možností podpory vytápění, a ohřev pomocí tepelného čerpadla

Příspěvek se vztahuje i na příslušenství a zapojení systému

Kdo může žádat

Vlastníci stávajících bytových domů

Společenství vlastníků jednotek stávajících bytových domů

Pověření vlastníci bytových jednotek (kromě novostaveb)

Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Kolik získáte

Solární termický ohřev teplé vody s přitápěním – 13 000 Kč/kW

Solární fotovoltaický ohřev teplé vody – 13 000 Kč/kW

Tepelné čerpadlo s elektrickým pohonem pro ohřev teplé vody – 20 000 Kč/kW

 

CHCI DOTACI

Ekomobilita, elektronabíjecí stanice

Ekomobilita

Dotace na dobíjecí stanice v bytových domech pro osobní vozidla na elektropohon (kategorie M1) a další zařízení nezbytná pro jejich provoz. Výše dotace za jeden dobíjecí bod činí 45 000 korun.

Více

Kdo může žádat

Vlastníci stávajících bytových domů

Společenství vlastníků jednotek stávajících bytových domů

Pověření vlastníci bytových jednotek (kromě novostaveb)

Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Kolik získáte

45 000 Kč za jeden instalovaný dobíjecí bod

Podpořit lze nejvýše takový počet dobíjecích bodů, kolik je bytových jednotek v domě

 

CHCI DOTACI

Ekomobilita

Dotace na dobíjecí stanice v bytových domech pro osobní vozidla na elektropohon (kategorie M1) a další zařízení nezbytná pro jejich provoz. Výše dotace za jeden dobíjecí bod činí 45 000 korun.

Více

Kdo může žádat

Vlastníci stávajících bytových domů

Společenství vlastníků jednotek stávajících bytových domů

Pověření vlastníci bytových jednotek (kromě novostaveb)

Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Kolik získáte

45 000 Kč za jeden instalovaný dobíjecí bod

Podpořit lze nejvýše takový počet dobíjecích bodů, kolik je bytových jednotek v domě

 

CHCI DOTACI

Ekomobilita, elektronabíjecí stanice

Projektová podpora

Dotace na projektovou přípravu, energetické hodnocení, odborný technický dozor a měření průvzdušnosti obálky budovy.

Více

Příspěvek lze získat k dotaci na všechna opatření – kromě nákupu bytu v bytovém domě, ekomobility a systémů na akumulaci pouze dešťové vody.

Kolik získáte

Jednorázový příspěvek ve výši 15 000 Kč, 40 000 Kč nebo 70 000 Kč podle typu podpořeného opatření

Posouzení vad statiky objektu pro zateplení – 10 000 Kč

Hydraulický výpočet otopné soustavy ústředního vytápění a její zaregulování pro zateplení a výměny zdroje – 1 000 Kč / b. j.

 

CHCI DOTACI

Servisní technik elektrického kotle na ohřev vody a vytápění

Chcete se dozvědět více o dotacích přímo pro Váš projekt?

Napište nám a náš specialista se Vám ozve do 2 dnů.