Jak fotovoltaická elektrárna funguje a proč se vyplatí

Pokud vůbec netušíte, jak fotovoltaická elektrárna funguje, či pokud váháte, zda je fotovoltaická elektrárna správná volba, pak je tento článek zcela určitě pro vás. Stručně si shrneme, jak fotovoltaické články produkují elektrický proud, a nastíníme si nejdůležitější výhody FVE systémů.

Jak funguje fotovoltaická elektrárna

Fotovoltaická elektrárna (FVE či solární panely) vyrábí elektrický proud pomocí dopadajícího slunečního záření. Slunce vyzařuje v podstatě nekonečné množství energie a toto množství mnohonásobně převyšuje množství energie z ostatních zdrojů – například z uhlí, zemního plynu, ropy či obnovitelných zdrojů energie, jako je voda či vítr. 

Fotovoltaika využívá přímé sluneční záření a na destičkách fotovoltaických článků dochází k tzv. fotovoltaickému jevu. Díky tomuto jevu se uvolňují záporně nabité částice (elektrony)  z fotonů (částic slunečního záření) a tak mezi dvěma spojenými fotovoltaickými články začíná protékat stejnosměrný elektrický proud.

Jaké jsou výhody fotovoltaických elektráren

1. Šetrnost k životnímu prostředí

Nemusíte být zrovna blázni do ekologie a přesto můžete investovat do fotovoltaických systémů. Jak jsme si již nastínili, fotovoltaika pracuje se slunečním zářením, které patří mezi obnovitelné zdroje energie. A navíc je v podstatě nevyčerpatelné a zcela zdarma. Nemusí se přitom vypouštět do ovzduší nečistoty a skleníkové plyny. Produkce CO2 je v porovnání s výrobou elektřiny z uhlí zhruba o 96 % nižší. 

Dalším aspektem je samozřejmě umístění – solární panely se již nemusí umisťovat na velké travnaté plochy či pole, jako tomu bylo dříve, ale mohou se instalovat přímo na střechy budov. Díky tomu se šetří místo pro pěstování zemědělských plodin a zároveň mohou čerpat elektřinu ze slunce i lidé pro vlastní domácnosti.

2. Finanční úspora

Fotovoltaické systémy prokazatelně sníží vaše náklady na elektřinu zhruba o 60 %. Nejen, že nebudete závislí na distribuční síti, ale vy si za pomoci hybridní elektrárny můžete přebytečně vyrobenou elektřinu ukládat do baterií a využívat ji, kdykoli budete potřebovat.  Nebo s ní můžete ohřívat vodu. Pokud vám přesto zbyde přebytečná energie, máte možnost ji prodávat zpět distribuční síti. Toto ale nedoporučujeme, jelikož je výhodnější veškerou energii spotřebovat v domácnosti.

Navíc díky dotačnímu programu Nová zelená úsporám, platnému od října 2021, můžete získat dotaci od státu ve výši až 50 % z původní ceny na realizaci fotovoltaiky. Nejvíce však do částky 205 000 korun. Tato nabídka platí i pro majitele rodinných domů.

3. Svoboda a soběstačnost

V případě, že čerpáte elektrický proud přímo z distribuční sítě, pak jste odkázáni pouze na svého dodavatele energií. Pokud by tedy došlo k výpadku elektřiny, chod vaší domácnosti se zastaví. 

Díky vlastní hybridní elektrárně ale ne. Hybridní elektrárna má tu výhodu, že vyrábí energii přímo ze slunečních paprsků a přebytečnou energii ukládá do baterií. Kdyby elektrický proud z distribuční sítě vypadl, tak díky solárním panelům si potřebnou energii můžete vyprodukovat sami, či použít tu uloženou z baterií. Díky tomuto aspektu jste nezávislí na distribuční síti a energeticky soběstační.

4. Návratná investice do budoucnosti

Ceny energií neustále rostou, zatímco ceny fotovoltaických systémů klesají a technologie jde dopředu. Proto už teď jsou fotovoltaické panely mnohem výhodnější, než byly dřív, a dokáží poskytnout maximální výkon. A ve spojení s kvalitním technickým posouzením vaší střechy a vašich potřeb, optimálním navržením FVE systému na míru a profesionální instalací panelů, vytěžíte z vaší fotovoltaické elektrárny opravdu maximum. Navíc výkon fotovoltaických elektráren klesá v čase opravdu pomalu – v řádech až desítek let.

Fotovoltaika je hudba budoucnosti. Nejenže jste díky ní svobodnější a nejste odkázáni pouze na distribuční síť, ale nabízí lepší finanční podmínky a je navíc šetrná k životnímu prostředí. 

S vlastní fotovoltaickou elektrárnou budete oproti ostatním napřed a můžete si být jisti, že jste udělali správný krok.