Získali jsme certifikaci pro montáž výrobků firmy Victron Energy

Jelikož se chceme neustále posouvat a plnit i ty nejnáročnější požadavky našich klientů, stali jsme se certifikovanou montážní firmou pro produkty Victron Energy.

O společnosti Victron Energy a ostrovních systémech

Victron Energy nabízí špičkové technologie pro fotovoltaické elektrárny a jako jedna z mála firem nabízí systémy pro čistě “ostrovní” provoz. Ostrovní fotovoltaické elektrárny vyrábí stejně jako hybridní i klasické fotovoltaické elektrárny elektrickou energii ze slunečního záření, ale na rozdíl od hybridní a klasické fotovoltaiky nejsou připojené k distribuční síti. Nelze tedy přebytečně vyrobenou elektrickou energii prodávat zpět do sítě a není možné ji v případech nouze využít. Majitel se tedy musí spolehnout pouze na vlastní vyrobenou elektřinu.

Tento typ fotovoltaiky se využívá zejména na místech, kde není k dispozici elektrická přípojka – například na chatách, odlehlých místech, v lodích nebo třeba karavanech. Ostrovní elektrárny tak vyrábí elektřinu pouze pro místní spotřebu. 

Výhody ostrovních elektráren 

Ostrovní elektrárny se uplatní na místech, kde běžně nemáte přístup k distribuční síti. Díky tomu i na místech vzdálených od civilizace, nebo třeba tam, kde by bylo připojení do distribuční sítě příliš nákladné, poskytují ostrovní elektrárny možnost vyrábět si vlastní elektrickou energii. 

Pokud jste nadšenci do obnovitelných zdrojů energie nebo chcete získat větší energetickou nezávislost, i v takových případech ostrovní elektrárnu oceníte. Velkou výhodou také je, že většina ostrovních elektráren disponuje i akumulátory, do kterých se přebytečně vyrobená energie ukládá a využívá se v době, kdy slunce nesvítí a vyrábět tak elektřinu nelze. 

Díky tomu, že si vyrábíte vlastní elektřinu a neodebíráte elektřinu ze sítě, neustále šetříte své úspory. 

Solární elektrárnu v ostrovním režimu můžete provozovat i v místě, které je k elektrické distribuční síti připojeno, ale elektrárna musí být od této sítě oddělena. 

Chceme našim zákazníkům poskytovat prvotřídní produkty na trhu a optimální řešení na míru, proto se neustále posouváme dál.